• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

Stichting SAB is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft het ondersteunen van kleinschalige, particuliere preventieve projecten gericht op vermindering van de alcoholproblematiek in de samenleving en ter bevordering van een verantwoorde levensstijl.

Stichting SAB is 100% aandeelhouder van SAB Catering, een landelijk opererende contractcateraar. Met het jaarlijks uitgekeerde dividend van de werkmaatschappij SAB Catering, steunt Stichting SAB vele goede doelen. Financiële prestaties gaan zo bij SAB Catering hand in hand met een zorgzame houding voor mens en maatschappij. 

Wilt u meer weten over Stichting SAB?

 • fullslide1

   

  Onze geschiedenis gaat terug tot 1954. Het was toen gebruikelijk om loon te krijgen in een café om er vervolgens deels alcohol van te kopen.

  In december 1954 vindt in Utrecht de oprichting plaats van Stichting Alcoholvrije Bedrijven (S.A.B.) door Stichting tot exploitatie van alcoholvrije Hotel, Restaurant, Café, Cantine en aanverwante bedrijven.

  Het doel was het exploiteren van alcoholvrije kantines buiten de sector van het openbaar vervoer. S.A.B. start met gelegenheden waar het schoon en gezellig is. En: waar ze geen alcohol schenken, maar koffie.

 • fullslide1

   

  S.A.B. begon met één kantine, op een bouwplaats. De ‘formule’ bleek sterk en het aantal verkooppunten steeg snel.In de jaren zeventig maakte de economische vooruitgang mensen mobieler. Gevolg: een grotere afstand tussen wonen en werken. Tussen de middag thuis lunchen is verleden tijd. Steeds meer bedrijven willen het beheer van kantines uitbesteden.

 • fullslide1


  Eind jaren zeventig verschoof het accent meer en meer van kantine naar bedrijfsrestaurant. Na de introductie van het btw-stelsel in Nederland professionaliseert S.A.B. zich en ontwikkelde de exploitatie van deze koffiehuizen zich tot professionele contractcatering. Deze veranderende omstandigheden leidden op een gegeven moment tot een structuurverandering van S.A.B.

  Stichting Alcoholvrije Bedrijven werd gesplitst in een werkmaatschappij met de naam SAB Catering en een houdstermaatschappij Stichting SAB.

 • fullslide1


   

  In de afgelopen zestig jaar ontwikkelde de exploitatie van deze koffiehuizen zich tot professionele bedrijfsrestaurants. De werkmaatschappij SAB Catering BV is een commercieel bedrijf dat zich richt op de volledige restauratieve dienstverlening binnen bedrijven en overheden. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen is onderdeel van haar strategisch beleid en dagelijks handelen.

  Jaarlijks keert SAB als cateringbedrijf wanneer mogelijk dividend uit aan de Stichting. Zo vloeit ieder verkocht broodje of kopje koffie terug in de maatschappij. Goede financiële prestaties gaan bij SAB dus hand in hand met een zorgzame houding voor mens en maatschappij.

 • fullslide1

   

  De Stichting SAB is enig aandeelhouder van SAB Catering BV. De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een stichting bestuur. De stichting SAB verstrekt met het uitgekeerde dividend van SAB subsidies aan kleinschalige particuliere projecten ter bevordering van een gezonde levensstijl en gericht op matiging van het alcoholgebruik en bevordering van het gebruik van alcoholvrije dranken. Deze projecten bevinden zich in het binnen- en buitenland.

  Bij Goede doelen leest u over de doelen die de laatste jaren door Stichting SAB zijn ondersteund. Hierbij leest u ook over de uitgereikte Stichting SAB-prijzen.

 • fullslide1

  Onze missie

  Door ondersteuning van kleinschalige projecten gericht op vermindering van de alcoholproblematiek een verantwoorde levensstijl van mensen bevorderen.

GOEDE DOELEN

Per kwartaal overlegt het bestuur van Stichting SAB over lopende zaken en het verstrekken van gelden aan instanties die aan het ideologische doel van de stichting voldoet. Dit in het binnen- en buitenland. De afgelopen jaren zijn er naast de geldbedragen aan de winnaars van de Stichting SAB-prijzen, subsidies verleend aan vele goede doelen. Hieronder leest u over de doelen die de laatste jaren door Stichting SAB zijn ondersteund. 

Stichting SAB-prijs

Het bestuur van Stichting SAB stelt sinds enige jaren een stimuleringsprijs beschikbaar aan personen dan wel groepen van personen en organisaties, die zich verdienstelijk hebben gemaakt door middel van een uitgevoerd project (en) gericht op vermindering van alcoholconsumptie. De stichting geeft er de voorkeur aan te participeren in kleinschalige vernieuwende activiteiten en projecten. Bij Goede Doelen staan de winnaars van de uitgereikte Stichting SAB-prijzen vermeld.

Zodra er door het bestuur een Stichting SAB-prijs wordt uitgeschreven gericht op een specifieke doelgroep, kunt u dit op deze site teruglezen en zich hiervoor aanmelden binnen de hiervoor vastgestelde termijn. Voor dit jaar is er (nog) geen Stichting SAB-prijs uitgeschreven.

CONTACT


Meer weten
over Stichting SAB?