Homepage

Stichting SAB is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om een gezonde levensstijl in de breedste zin van het woord te stimuleren en tevens het ondersteunen van kwetsbare groepen in de maatschappij.

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door onder meer:

  • financiële middelen beschikbaar te stellen aan (rechts)personen, die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting;
  • het ondersteunen van studie, onderzoek en documentatie betreffende de gevolgen van het hebben van een gezonde levensstijl;
  • het ondersteunen van projecten die een gezonde levensstijl bevorderen.

Wilt u meer weten over Stichting SAB?

Goede doelen

Per kwartaal overlegt het bestuur van Stichting SAB over lopende zaken en het verstrekken van gelden aan instanties die aan het doel van de stichting voldoet. Dit in het binnen- en buitenland. De afgelopen jaren zijn er naast de geldbedragen aan de winnaars van de Stichting SAB-prijzen, subsidies verleend aan vele goede doelen. Hieronder leest u over de doelen die de laatste jaren door Stichting SAB zijn ondersteund.

Meer weten
over Stichting SAB?